0

اسکای اسکنر SkyScanner

اسکای اسکنر SkyScanner

اسکای اسکنر وب‌سایت بسیار خوبی برای پیدا کردن پرواز‌های ارزان از فرودگاه موردنظرتان است. اپلیکیشن نیز همین کارایی را با ظاهری جذاب دارد و اگر تعطیلاتی را در پیش دارید این اپلیکیشن ارزش دانلود کردن را دارد.

نظر خود را وارد نمایید