0

دستورات کاربردی سیری - Siri

دستورات کاربردی سیری - Siri

راه های مختلف فراخوانی سیری برای اجرای دستورات شما

اولین راه برای فراخوانی سیری نگه داشتن دکمه هوم (در آیفون X دکمه جانبی) است.

کاربرانی که از (Apple's Earpod) استفاده میکنند دکمه مرکزی را باید نگه دارند اما کاربران (Apple's Airpod) باید دو بار بر روی ایرپاد ضربه بزنند.

راحتترین راه برای فراخوانی سیری استفاده از قابلیت Hey Siri است که این قابلیت از iPhone 6s به بعد قابل استفاده می باشد.

کاربران مک می توانید برای فراخوانی سیری از میانبرهای دلخواه استفاده کنند.

در این مقاله نگاهی به مهم ترین دستورات سیری که کاربران به آنها نیاز دارند می اندازیم

 

کم یا زیاد کردن روشنایی صفحه : Increase/decrease brightness

گرفتن سلفی : Take a selfie

تنظیم درصد صدا: Adjust volume to 80 percent

گرفتن عکس: Take a picture

یک زمان ملاقات جدید بسازید: Schedule a meeting with [name] tomorrow at 11:30 a.m

ساخت یادآوری با امکان داشتن لوکیشن (مثلا : به خانه که رسیدم، به گربه، غذا بدهم): Remind me to feed the Cat when I get home

زنگ هشدار بسازید : Set an alarm for 1 a.m

تمامی زنگ‌های هشدار را پاک کنید : Delete all alarms

مسیریابی یک مقصد دلخواه: [Find [driving, walking, transit] directions to [destination

مطلع شدن از ساعت یک شهری دیگر: ?What time is it in los Angeles

من را به خانه راهنمای کن : Take me home

وضعیت ترافیک در یک مسیری خاص: ?What's traffic like on the way home

خلاصه‌ی داستان یک فیلم : What's the synopsis of [movie name]?

پخش، توقف و... کنترل‌های ابتدایی پخش آهنگ : Play, pause/stop, skip/next, play previous song

آهنگ بعدی برای پخش را انتخاب کنید: After this, play Wildest Dreams

اطلاعاتی مکان فعلی شما: ?Where am I

پروازهای در حال عبورند از بالای سر شما؟: ?What airplanes are above me

انداختن یک تاس یا دو تاس: Roll a die or roll two dice

شیر یا خط : Flip a coin

یک جک تعریف کن : Tell me a joke

 

 

دستورات کشف نشده:

?Who's on first
?Why did the chicken cross the road
?What is zero divided by zero
Learn how to say my name
?What does the fox say
Knock knock

نظر خود را وارد نمایید