0

غیرفعال کردن Update سیستم Apple TV

غیرفعال کردن Update سیستم Apple TV

در این مقاله به ارائه دستورالعمل های چگونگی غیرفعال کردن به روز رسانی نرم افزارهای خودکار در Apple TV 4 یا Apple TV 4K با سیستم عامل tvOS می پردازیم. به ترتیب گام های زیر را انجام دهید:

گام اول:

گزینه Setting را از صفحه اصلی انتخاب کنید.

گام دوم:

در بخش Setting گزینه System را از انتخاب کنید.

گام سوم:

در بخش System گزینه Software Updates را از انتخاب کنید.

گام چهارم:

در بخش Software Updates گزینه Automatically Update را از حالت روشن (ON) به حالت خاموش (OFF) قرار دهید.

  • نکته:

بعد از غیرفعال کردن این گزینه، حداقل یکبار در روز از شما پرسیده خواهد شد که این بخش غیرفعال هست می خواهید فعال شود که می بایست حواستان باشد که گزینه yes را انتخاب نکنید که مجدد می بایست مراحل بالا را طی کنید.

نظر خود را وارد نمایید