0

گوشی ضد آب یا مقاوم در برابر آب؟!

گوشی ضد آب یا مقاوم در برابر آب؟!

براساس تستهای انجام شده توسط کمیته بین المللی الکترونیک International Elector Technical Commission (IEC) در محیط آزمایشگاهی برای محصولات مختلف نشانی اعطا میگردد که میزان مقاومت به گرد و غبار و آب را نشان میدهد. برای نمایش این توانمندی از رتبه IP به همراه کدهای عدد و حروف استفاده میشود. بیشترین و رایج ترین کد مورد استفاده برای دستگاه های مصرف کننده ها  IP67,IP68 میباشد.

اولین عدد در کد ارزیابی میزان حفاظت ارائه شده در برابر ورود مواد جامد خارجی مانند انگشت یا گرد و غبار است. این سطح حفاظت از 0 تا 6 متغیر است. شماره دوم نشان دهنده درجه حفاظت در برابر رطوبت است و سطح محافظت از 0 تا 8 است.

یک کد IP با "X" به جای شماره اول یا دوم بدین معناست که یک دستگاه برای محافظت در برابر ورود مواد جامد (شماره اول) یا رطوبت (شماره دوم) آزمایش نشده است. به عنوان مثال، یک دستگاه با امتیاز IPX7 از زمان غوطه وری تصادفی در 1متر (3.3 فوت) آب تا 30 دقیقه محافظت شده است، اما در برابر ورود گرد و غبار مورد آزمایش قرار نگرفته است.

تمام این آزمایشها در محیط آزمایشگاهی بوده و در آب شیرین بدون تلاطم و یا نهایتا غوطه ور و در حالت آماده به کار Standby تست شده است. بنابراین شرکتهای تولید کننده استفاده این محصولات را در زیر آب و یا حمام و استخر و ... را توصیه نمیکنند. و تکرار این موارد را عامل آسیب برای دستگاه های خود میدانند.

شرایط محیطی بدلیل وجود مایعات مختلف همراه با املاح و PH  مختلف و تلاطم توصیه نمیشود و به گفته تولید کننده های بزرگی همچون اپل، سامسونگ، سونی و ... بیشتر مقاومت در برابر مایعات سطحی مانند باران و دستهای مرطوب و امثال این مناسب میباشد. و در صورت ورود مایعات به داخل دستگاه ها شامل خدمات گارانتی نمیباشد.

نظر خود را وارد نمایید