0

یوزیشن گیتار Yousician Guitar

یوزیشن گیتار Yousician Guitar

یوزیشن گیتار از خیلی جنبه‌ها مانند بازی «گیتار هیرو» است اما نیاز به استفاده از یک گیتار واقعی دارد و به شما نواختن گیتار را آموزش می‌دهد. اپلیکیشن با تمرین‌های بسیار سده شروع می‌کند و قبل از اینکه متوجه باشید در حال نواختن بهترین تمرین‌ها خواهید بود. این اپلیکیشن مجانی است اما در هرروز محدودیت زمانی استفاده دارد؛ اما اگر مشترک شوید می‌توانید این زمان را افزایش دهید.

نظر خود را وارد نمایید